Bezlotoxumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Bezlotoxumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Zinplava  MSD konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml