Cangrelor

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Cangrelor:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Kengrexal  Chiesi pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  50 mg