Sucroferrioxyhydroxid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Sucroferrioxyhydroxid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Velphoro®  Vifor Pharma tyggetabletter  500 mg