Idelalisib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Idelalisib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Zydelig  Gilead Sciences filmovertrukne tabletter  100 mg
filmovertrukne tabletter  150 mg