Para-aminosalicylsyre

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Para-aminosalicylsyre:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Granupas  FrostPharma enterogranulat  4 g