Siltuximab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Siltuximab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Sylvant  EUSA Pharma pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg