Lipegfilgrastim

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Lipegfilgrastim:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Lonquex  TEVA injektionsvæske, opl.  6 mg