Ceftarolin fosamil

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ceftarolin fosamil:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Zinforo  Pfizer pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  600 mg