Fampridin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Fampridin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Fampyra  Biogen depottabletter  10 mg