Asenapin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Asenapin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Sycrest  MSD sublinguale resoribletter  5 mg
sublinguale resoribletter  10 mg