Rifaximin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Rifaximin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Normix  Parallelimporteret filmovertrukne tabletter  200 mg
Xifaxan  Norgine filmovertrukne tabletter  200 mg
filmovertrukne tabletter  550 mg
filmovertrukne tabletter  550 mg