13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet 13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider.