Fesoterodin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Fesoterodin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Fesoterodin "Accord"  Accord depottabletter  8 mg
Fesoterodine "Medical Valley"  Medical Valley depottabletter  4 mg
Fesoterodine "Stada"  STADA Nordic depottabletter  4 mg
depottabletter  8 mg
TOVIAZ  Pfizer depottabletter  4 mg
depottabletter  8 mg