Temsirolimus

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Temsirolimus:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Torisel®  Pfizer konc. og solvens til infusionsvæske, opl.  30 mg