Eculizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Eculizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Soliris®  Alexion Pharma Nordics AB konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg