Anidulafungin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Anidulafungin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ecalta  Pfizer pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg