Abatacept

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Abatacept:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Orencia®  Bristol-Myers Squibb injektionsvæske, opl. i pen  125 mg
injektionsvæske, opl. i sprøjte  125 mg
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  250 mg