Sitagliptin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Sitagliptin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Janumet®  MSD filmovertrukne tabletter  1000 + 50 mg Metformin
filmovertrukne tabletter  850 + 50 mg Metformin
Januvia®  MSD filmovertrukne tabletter  25 mg
filmovertrukne tabletter  50 mg
filmovertrukne tabletter  100 mg
Steglujan  MSD filmovertrukne tabletter  15+100 mg Ertugliflozin
filmovertrukne tabletter  5+100 mg Ertugliflozin
Velmetia  MSD filmovertrukne tabletter  1000+50 mg Metformin
Xelevia  MSD filmovertrukne tabletter  25 mg
filmovertrukne tabletter  50 mg
filmovertrukne tabletter  100 mg