Galsulfase

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Galsulfase:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Naglazyme®  BioMarin konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml