Insulin glulisin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Insulin glulisin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Apidra®  Sanofi injektionsvæske, opl.  100 Enheder/ml
injektionsvæske, opl. i pen  100 Enheder/ml
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 Enheder/ml