Darifenacin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Darifenacin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Emselex®  zr pharma& depottabletter  7,5 mg
depottabletter  15 mg