Pemetrexed

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pemetrexed:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Alimta®  Eli Lilly pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg