Bortezomib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Bortezomib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Bortezomib "Stada"  STADA Nordic injektionsvæske, opl.  2,5 mg/ml
Velcade  Janssen pulver til injektionsvæske, opl.  3,5 mg