Teriparatid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Teriparatid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Forsteo®  Eli Lilly injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol.
Movymia  STADA Nordic injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol.
Terrosa  Gedeon Richter injektionsvæske, opl. i pen  20 mikrog/80 mikrol.
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  20 mikrog/80 mikrol.
Tetridar  TEVA injektionsvæske, opl. i pen  20 mikrog/80 mikroL