Anakinra

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Anakinra:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Kineret®  Swedish Orphan Biovitrum injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mg/0,67 ml