Zoledronsyre

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Zoledronsyre:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Aclasta®  Sandoz infusionsvæske, opløsning  5 mg/100 ml
Zoledo  Accord infusionsvæske, opløsning  4 mg/100 ml
Zoledronsyre "Aristo"  Aristo Pharma Nordic infusionsvæske, opløsning  5 mg/100 ml
Zoledronsyre "Fresenius Kabi"  Fresenius Kabi konc. til infusionsvæske, opl.  4 mg/5 ml
Zoledronsyre "SUN"  SUN Pharma infusionsvæske, opløsning  5 mg/100 ml