Tenecteplase

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Tenecteplase:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Metalyse®  Boehringer Ingelheim pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10.000 E