Gadobutrol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Gadobutrol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Gadovist  Bayer injektionsvæske, opl.  1 mmol/ml
injektionsvæske, opl. i sprøjte  1 mmol/ml