Verteporfin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Verteporfin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Visudyne®  Cheplapharm pulver til infusionsvæske, opl.  15 mg