Colestipol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Colestipol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Lestid®  Pfizer pulver til oral suspension, endosis  5 g