Acamprosat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Acamprosat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Campral®  Parallelimporteret enterotabletter  333 mg