Imiquimod

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Imiquimod:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Aldara  Mylan creme  5%
Zyclara  Mylan creme  3,75% w/w