Imiquimod

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Imiquimod:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Aldara  Viatris creme  5%
Zyclara  Viatris creme  3,75% w/w