Insulin lispro protamin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Insulin lispro protamin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Humalog® Mix25 KwikPen  Eli Lilly injektionsvæske  100 E/ml (cartridge Insulin lispro