Varicella-zostervirus

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Varicella-zostervirus:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Zostavax  MSD pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte