Nevirapin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Nevirapin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Nevirapine "Medical Valley"  Medical Valley depottabletter  400 mg
Nevirapine "Mylan"  Viatris depottabletter  400 mg
Nevirapine "Teva B.V."  TEVA depottabletter  400 mg
Viramune®  Boehringer Ingelheim tabletter  200 mg