Nevirapin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Nevirapin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Nevirapine "Mylan"  Mylan depottabletter  400 mg
Nevirapine "Teva B.V."  TEVA depottabletter  400 mg
Viramune®  Boehringer Ingelheim tabletter  200 mg
depottabletter  400 mg