Clobetason-17-butyrat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Clobetason-17-butyrat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Emovat®  GSK Pharma creme  0,5 mg/g