Carboplatin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Carboplatin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Carboplatin "Accord"  Accord konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml
Carboplatin "Fresenius Kabi"  Fresenius Kabi konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml