Fibronektin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Fibronektin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Evicel®  OMRIX vævsklæber Humant fibrinogen
Humant trombin