Captopril

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Captopril:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Captoinhib  Parallelimporteret tabletter  25 mg
Captopril "2care4"  Parallelimporteret tabletter  50 mg
Captopril "Paranova"  Parallelimporteret tabletter  25 mg
Captopril "Stada"  STADA Nordic tabletter  12,5 mg
tabletter  25 mg
tabletter  50 mg