Hepatitis A-virusantigen

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Hepatitis A-virusantigen:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ambirix®  GSK Pharma injektionsvæske, susp. Hepatitis B-overfladeantigen
Twinrix®  GSK Pharma injektionsvæske Hepatitis B-overfladeantigen
Vaqta®  MSD injektionsvæske, susp. i sprøjte  50 e./ml
VIATIM®  Sanofi Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhi