Busulfan

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Busulfan:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Busilvex®  Pierre Fabre konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/ml
Busulfan "Fresenius Kabi"  Fresenius Kabi konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/ml