Vacciner mod RS-virus

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Respiratorisk syncytialvirus, subgruppe A, F protein 847A, Respiratorisk syncytialvirus, subgruppe B, F protein 847B Abrysvo, komb., Pfizer
Respiratorisk syncytialvirus, rekombinant glycoprotein F Arexvy, GSK Pharma