Cytomegalovirus (CMV) ved transplantation

 

Anvendes mod virusinfektioner med cytomegalovirus (CMV) ved personer, som har fået transplanteret et organ eller stamceller. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Foscarnet Foscarnet "Tillomed", Tillomed
Maribavir LIVTENCITY, Takeda Pharma
Foscarnet Virafosc, CampusPharma