Blodtypespecifikke plasmaproteiner

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Humane plasmaproteiner OctaplasLG®, Octapharma