Migrænemidler til forebyggelse af anfald

 

Formålet med en forebyggende behandling af migræne er at nedsætte antallet og sværhedsgraden af anfald. Forebyggende behandling overvejes typisk, hvis du har mere end 4 dage med migræne, hvis anfaldene er svære at behandle eller er svært invaliderende. 

Det er dog vigtigt, at man også ser på livsstilsfaktorer, som kan forværre migræne. Man prøver at reducere udløsende faktorer som stress, uregelmæssig levevis, dårligt søvnmønster eller indtag af fødevarer, som kan udløse et anfald. Fysioterapi og generel fysisk aktivitet kan også virke forebyggende.