Beta2-stimulerende midler ved KOL

 

De beta2-stimulerende midler stimulerer beta-2-receptorerne, som findes i bl.a. luftvejene. Herved afslappes den glatte muskulatur, så luftrørene (bronkierne) udvider sig, og luftpassagen lettes. 

 

De beta2-stimulerende midler til inhalation inddeles i korttidsvirkende og langtidsvirkende efter, hvor hurtigt virkningen indtræder, og hvor længe den varer. 

 

De langtidsvirkende midler (formoterol, indacaterol, olodaterol, salmeterol og vilanterol) bruges til inhalationsbehandling af KOL. 

Bambuterol findes kun som tabletter og anvendes kun, hvis inhalationsbehandling ikke kan gennemføres.