Allergivaccination ved insektstik

 

Allergivaccination mod insektstik gives sædvanligvis som indsprøjtning. Princippet er, at du over en periode på få måneder får stigende mængder af det stof, du ikke tåler. I starten i meget små mængder. Når topdosis nås, fortsættes behandlingen sædvanligvis med 6-8 ugers interval i 3-5 år. Effekten indtræder allerede efter første fase, men kan øges yderligere undervejs. 

Allergivaccination kaldes også hyposensibilisering eller immunterapi. 

 

Hovedformålet med den lange behandling er dog at få en virkning, som holder i mange år. Hos de fleste vil behandlingen nedsætte behovet for medicin væsentligt, enkelte vil helt kunne undvære medicin. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Allergener ALK (801) Bigift, ALK
Allergener ALK (802) Hvepsegift, ALK
Albumin (humant) Alk-diluent, ALK