Acetylsalicsylsyre kombinationspræparat

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Acetylsalicylsyre, Caffein Treo®, komb., Viatris
Acetylsalicylsyre, Caffein Triplo®, komb., Orifarm Generics