Adrenalin ved overfølsomhed

 

Adrenalin anvendes som førstehjælp ved pludseligt optrædende livstruende overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk chok), der viser sig ved blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper. Overfølsomhedsreaktioner kan i sjældne tilfælde forekomme efter fx insektstik.
Indsprøjtning med adrenalin i en pen kan let foretages af patienten selv, fx ved kendt overfølsomhed over for insektstik. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Adrenalin Adrenalin "Bradex", FrostPharma
Adrenalin Adrenalin "DAK", Takeda Pharma
Adrenalin Adrenalin "SAD", SAD
Adrenalin Adrenalin "Stragen", Stragen Nordic
Adrenalin Emerade, Medeca
Adrenalin EpiPen®, Mylan
Adrenalin Jext®, ALK