Adrenalin ved overfølsomhed

 

Adrenalin anvendes som førstehjælp ved pludseligt optrædende livstruende overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk chok), der viser sig ved blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper. Overfølsomhedsreaktioner kan i sjældne tilfælde forekomme efter fx insektstik.
Indsprøjtning med adrenalin i en pen kan let foretages af patienten selv, fx ved kendt overfølsomhed over for insektstik.