Behandling af forøget kaliumindhold i blodet

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Natriumpolystyrensulfonat Resonium, Parallelimport
Calciumpolystyrensulfonat Resonium Calcium, Sanofi